Peng Wei Studio: Pingod Community, No. 32 baiziwan road, Chaoyang District, Beijing,China